Opnar for besøk ved institusjonane

Opnar for besøk ved institusjonane

Det vert opna for besøk til personar som bur ved kommunale institusjonar. Besøk skal avtalast med den aktuelle avdeling i forkant.