Lette i nasjonale tiltak

Lette i nasjonale tiltak

Nye nasjonale tiltak gjeld frå 14. januar. For skule og barnehage gjeld endringane frå 15. januar.

Fjord kommune følgjer dei nasjonale reglane som du kan lese her.

Barnehagar og skular går over til grønt nivå.

Status på ekstra tiltak som vart innført i desember:

  • Stordalshallen og Martin Linge-Huset blir opna for aktivitet i tråd med nasjonale retninglinjer
  • Rådhuset og kommunehuset blir framleis stengt
  • Bruk munnbind der du ikkje kan halde 1-meter avstand.