Korona-nytt

Korona-nytt

På grunn av auka smitte i samfunnet har smittevernoverlegen lagt ein del føringar for tida framover.

Endra retningslinjer for besøk ved institusjonane

Informasjon til tilsette i helse og omsorg

Reiseråd

Takk for at DU bidreg i det viktige arbeidet med å hindre smitte.