Justerte smitteverntiltak

Justerte smitteverntiltak

Då smittesituasjonen ser ut til å vere under kontroll, vil ein frå i dag av opne opp att for besøk på institusjonane.

Tiltak innan skule, barnehage og fritidsaktivitetar vert oppheva frå fredag 17. september kl. 16.