Besøk på institusjonane

Besøk på institusjonane

Det er no ope for besøk på institusjonane. Ein treng ikkje lenger å ringe for å avtale besøk. Vi ber likevel om at ein registrerer seg på liste som ligg i gangen når ein kjem, i tilfelle behov for smittesporing skulle oppstå.