Nyheiter

Regjeringa har i dag vedtatt at doseintervall for koronavaskiner skal justerast frå 12 til ni veker. Dette medfører endringar for dei som har tatt vaksine frå veke 20, og som har fått time til dose 2.

Kriseleiinga i Fjord kommune har i møte bestemt å følgje dei nasjonale reglane og råda som inneber ei lette frå i dag av. 

Det vart meldt om ein positiv test i går. Vedkomane sat allereie i karantene, og var nærkontakt til tidlegare smitta.

Det er for tida eit smitteutbrot knytt til Vard Langstein i Vestnes. Vestnes har innført lokal forskrift med strengare restriksjonar enn dei nasjonale. 

Alle testar av nærkontakter var negative på første test. Det er framleis rundt 60 personar i karantene inkludert småskulen i Stordal.

Prøvesvara ein venta på i går er no stadfesta negative. Dette betyr at elevar og lærarar som har vore på leirskule på Bjørnsund kan gå ut av ventekarantena.

Fjord kommune kan i dag melde om ein ny smitta person i kommunen. Dette gjeld familiemedlem av tidlegare meldt smittetilfelle. Personen har vore i karantene.

 

Vi har i dag, via hurtigtest, fått påvist smitte hos ein innbyggar i kommunen. Nærkontakter er sett i karantene. 

Regjeringa har vedteke å følgje FHI si anbefaling om at alle som har fått 1. dose med AstraZeneca-vaksine skal få tilbod om vidare vaksinering av mRNA-vaksine som dose 2. (Pfizer/Moderna).

Fjord kommune har behov for hjelp til vaksinering, køyring av prøver til sjukehuset, parkeringsvakter ved testing og liknande.