Nyheiter

Regjeringa har frå 23.01.21 sett i verk strenge smitteverntiltak for fleire kommunar i Oslo-området. Dette skuldast smitteutbrot av ein særs smittsam virusvariant. 

Fjord kommune følgjer dei nasjonale skjenkereglane som er gjeldande frå 21. januar.

Kompensasjonsordninga skal gi hjelp til bedrifter som er ramma av pandemien. Brønnøysundregistrene har opna for søknader om tilskot som skal dekke uunngåelige kostnader. 

Vaksinasjonsarbeidet er godt i gang, og 12 personar ved Stordalstunet og Valldal sjukeheim har fått første dose. I løpet av veke 3 vil alle på sjukeheimane vere vaksinert, og vi vil starte med vaksiner av øvrig befolkning etter nasjonale prioriteringar.

Kommuneoverlegane i Fjord, Sykkylven og Stranda oppmodar om følgjande, ved bruk av offentleg transport / skuleskyss:

Fjord kommune har gjort nye vurderingar kring organiseringa av skuledagen ved Valldal skule, sett i lys av at ein denne veka har hatt heimeundervisning for ungdomsskulen. Bakgrunn for dette har vore utfordringane ved skuleskyssen og smittevern.

Første vaksinene er no sett. Det var Mildrid Morsund som fekk første vaksina på Valldal sjukeheim. 

Status i Fjord kommune i forhold til nye koronatiltak frå regjeringa, gjeldande frå 4. januar.

Det blir heimedag for ungdomskulane måndag 4. januar. Informasjon om eventuell heimeundervisning vidare vert sendt ut måndag.

Jula nærmar seg raskt, og det er lurt å minne kvarandre på korleis vi skal opptre for å ivareta dei nasjonale reglane.