Nyheiter

I dag tidleg testa ein tilsett i pleie og omsorg i Stordal positivt på hurtigtest. Bebuarar og dei fleste tilsette har testa seg i dag, men det er ikkje påvist fleire positive knytt til pleie og omsorg.

Fjord kommune mottek barnevaksiner (5 - 11 år) i veke 4. Praktisk gjennomføring blir å kome tilbake til med det første.

Det vert opna for drop-in vaksinasjon på Martin Linge-huset 19. januar frå kl. 13.20 til kl. 16.00.

Nye nasjonale tiltak gjeld frå 14. januar. For skule og barnehage gjeld endringane frå 15. januar.

Det vart i går ettermiddag stadfesta ein ny smitta i kommunen. Vedkomande er i isolasjon, og smittesporing er avslutta.

Ålesund kommune vil også i veke 1 og 2 tilby Moderna-vaksine til innbyggarar frå andre kommunar.

Vi har i desember hatt 12 smitta i kommunen. Det har vore smitte i Stordal, Valldal, Eidsdal og Tafjord. Per i dag er 7 personar i isolasjon.

 Det vart i går ettermiddag stadfesta ein ny smitta i kommunen.

Det vart i går ettermiddag stadfesta to nye smitta i kommunen. Dei er begge nære nærkontakter til tidlegare smitta.

Det vart i helga stadfesta ein ny smitta. Vedkomande var nær nærkontakt til ein smitta, og var allereie i isolasjon.