Nyheiter

Når skal barn vere heime frå barnehage / skule, og når bør dei testast for koronavirus?

Stordalstunet har no opna opp for besøk att, etter ein periode med uavklart situasjon. Alle korona-testane som vart tekne, har gitt negativt resultat. Besøksreglane er uendra.

 Folkehelseinstituttet vil minne om smittevern for sosiale samankomstar for å hindre utbrot av Covid-19.

På grunn av endra smittesituasjon tilbyr no Fjord kommune alle som ønsker å teste seg å ringe direkte til koronatelefonen, tlf. 418 67 950 alle kvardagar kl. 08.30 - 11.00 for å avtale tid og stad. Legekontoret skal ikkje kontaktast for testing 

Ein ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjonar er klar. Formålet med ordninga er å kompensere frivillige organisasjonar som har betydelege inntektstap frå arrangement eller anna spesifisert aktivitet, som følgje av pålegg eller råd gitt av staten i samband med COVID-19-utbrotet.  
  

 

Vi har så smått gjenåpna samfunnet. Det no sommerferie, og mange planlegg å ta ferien andre stader i Norge. Vi ønskjer å kome med nokre viktige påminningar og gode tips.

Frå 2. juli kan du sjølv sjå svaret på koronatesten på Helsenorge.no så snart prøven er analysert og besvart. 

Det vert opna for besøk til personar som bur ved kommunale institusjonar. Besøk skal avtalast med den aktuelle avdeling i forkant.

Det er mange spørsmål knytt til koronatesting. I denne artikkelen finn du mykje faktainformasjon.