Kontakt med lege og anna helsepersonell

Kontakt med lege og anna helsepersonell

Vi gjer alt vi kan for å avgrense smitta i vår kommune. Vi har difor innført nye rutinar.

På grunn av smittefare er det innført nye rutinar for kontakt med legekontor/helsestasjon/jordmor:

 • Alle skal RINGE først. Ikkje møt opp utan avtale.
 • Alle ytterdører er låst. Når du kjem til avtale, så må du ringe på dørklokka. Vi kjem og møter deg.
 • Nokre avtalar blir erstatta av telefonkonsultasjonar eller avlyste avtalar. Om dette gjeld din avtale får du beskjed.
 • Har du symptom på luftvegsinfeksjonar skal du uansett ikkje møte opp.

Fjord kommune følgjer Helsedirektoratet sine retningslinjer for kven som skal testast for koronavirus

For å unngå overbelastning på legekontora, bør du merke deg følgjande:

 • Har du spørsmål om korona?
  - Ring den nasjonale informasjonstelefonen 815 55 015 eller
  - Lokal koronatelefon i Fjord kommune. Helsepersonell vil svare på spørsmål kl. 09.00 – 14.00 måndag - fredag på tlf. 418 67 950.
 • Er du sjuk og treng øyeblikkeleg hjelp på kveld/helg?
  Ring legevakt 116 117
 • Står liv og helse i fare? Ring 113

Helsestasjon/jordmor

Har du spørsmål, treng hjelp og veiledning kan du kontakte

Helsesjukepleiar
Valldal, tlf.  418 67 946
Stordal, tlf. 418 67 936

Jordmor, tlf. 418 67 949

TAKK for at DU hjelper oss i kampen mot koronaviruset!