Kva betyr isolat, karantene eller ventekarantene

Kva betyr isolat, karantene eller ventekarantene

Kva gjer eg no?

Ein del lurer på kva ein no skal forhalde seg til i den situasjonen kommunen er i. Er det slik at eg må halde meg heime?

Karantene:

 • Karantene/smittekarantene: personar som har hatt nærkontakt med ein person som er bekrefta smitta av SARS.CoV-2 mindre enn 48 timer før den smitta fikk dei første symptoma på smitte, eller frå prøvetidspunktet dersom personen som testa positivt ikkje utvikla symptom. Karanteneplikten gjeld i 10 døgn etter nærkontakt. Ein er ikkje fristilt frå karantene sjølv om ein hr fått negativt svar.

  Døme: Du får beskjed onsdag 24. mars om å gå i karantene fordi du har vore i nærkontakt med ein person dagen før som har fått påvist covid-19. Du tar test torsdag ettermiddag og får beskjed to dagar seinare at den er negativ. Du må fortsatt vere i karantene fram til 02. april.
   
 • Ventekarantene: personar som dela bustad med eit husstandsmedlem som er i smittekarantene. Ventekarantene opphøyrar når husstandsmedlemmet har testa negativt eller at karantenetida til vedkomande er over. Ventekarantenen vil også opphøyre om husstandsmedlemmet tar ein test tidligast 3 dagar etter at den i smittekarantene hadde nærkontakt med den smitta.

  Døme: Den du bor med er i smittekarantene har fått negativt svar. Du er ikkje lenger i karantene og kan gå tilbake i arbeid, skule eller liknande. Den i smittevernkarantene hadde nærkontakt med den smitta 23. mars, og du som er i ventekarantene tok test 27.mars. Er den negativ kan du gå ut av karantena.

Isolasjon

Du skal isolerast dersom du har fått påvist covid-19 eller er i smittekarantene og utviklar symptomar. For meir informasjon rundt isolasjon, les meir her

NB 1: smitteutbrotet vi har hatt her i kommunen er ein del definert som nærkontakt og satt i smittekarantene. Det kan ver at ved negativ test og ei ny vurdering av smitteteamet at du ikkje lenger er definert til å vere nærkontakt, kan gå ut av karantene. Den beskjeden vil du få av ein i smitteteamet eller nokon andre som har fått delegert mynde i kommunen. Husk uansett å følg dei nasjonale og eventuelt lokale føringane.

NB 2: Karanteneplikt henvist i punkt ventekarantene gjeld ikkje for personar som er vaksinert for SARS-CoV-2, eller dersom husstandsmedlemmet i smittekarantene er vaksinert for SARS-CoC-2. Personar reknast som vaksinert 3 veker etter første dose er satt. Unntak gjeld i 6 månader etter at personen vart vaksinert.

For meir informasjon rund Isolasjon, smittekarantene, reisekarantene og ventekarantene, sjå på Helsenorge sine sider.

Avstand

 • Alle skal vere på heimekontor om det er praktisk muleg.
 • Om du ikkje klarer å halde to meter avstand anbefalar vi på det sterkaste å bruke munnbind
 • Ikkje oppsøk plasser med større samlingar av personar. Om du må på butikken bør kun ein person reise. Dei som er i risikogruppa bør få andre til å handle for seg og levere dette på døra.
 • All unødvendig reiseaktivitet settast på vent.

Informasjon

 • Dei som får beskjed om å gå i karantene, ventekarantene eller isolasjon vil bli kontakta av kommunen sitt smitteteam.
 • Kommunen vil oppdatere fortløpande og det er den informasjonen du bør innrette deg etter.
 • Oppmodar alle om å laste ned Smittestopp-appen for å gjere smittesporingsarbeid enklare.