Informasjon til tilsette i helse og omsorg

Informasjon til tilsette i helse og omsorg

På grunn av auka smittesituasjon i samfunnet, har smittevernoverlegen innført nye tiltak i helse- og omsorgssektoren.

  • Berre nødvendige reiser bør gjennomførast. Bør ha streng vurdering her.
  • Viss reisa kan få konsekvensar for arbeidsforholdet etter ferien, skal arbeidsgjevar informerast i forkant av reisa.
  • Etter heimkomst frå eit smitteutsatt område må ein rett i karantene, og ein må legge fram to negative koronatestar (dag 3 og 5) før ein kan gå på arbeid att.

Vi er takknemlege for at DU er med og bidreg i denne viktige dugnaden for å hindre smittespreiing.