Idrett, kultur og arrangement

Idrett, kultur og arrangement

Fjord kommune følgjer helsemyndigheitene sine tilrådingar når det gjeld kultur, idrett og arrangement.

Gå inn på Helsenorge.no for å sjå kva som er gjeldande tilrådingar.

Vi minner også om at det kan søkast om midlar for å dekke sviktande inntekter i kulturlivet, idretten og frivillig sektor på grunn av koronavirus. Kva tiltak finns og kvar kan du henvende deg? Sjekk her om du/ditt lag/organisasjon kan søke midlar.