Besøk på institusjon / bemanna omsorgsbustad

Besøk på institusjon / bemanna omsorgsbustad

Det er innført adgangskontroll og alminneleg besøksstopp på institusjonane i kommunen. 

Særleg om privat heim i omsorgsbustad

Adgangskontroll og besøksstopp i beboar si omsorgsleiligheit er å ansjå som privat heim. Tiltaket må skje basert på dialog med beboar og pårørande.

Unntak

I nokre tilfelle vil det vere behov for å gjere unntak slik at pårørande får besøke sine næraste. Ta kontakt med institusjonen per telefon for avklaring.

Når det blir gjort unntak må institusjonen i kvart tilfelle strengt vurdere betydninga av besøket opp mot risiko for smitte. Særskilte smitteverntiltak må settast inn om den besøkande har vore i land utanfor Norge dei siste 14 dagane, eller har symptom på luftvegsinfeksjon.

Oppdatere råd og tiltak finn de på nettsidene til

Helsedirektoratet

Folkehelseinstituttet