Arrangement, samlingar og sosial kontakt

Arrangement, samlingar og sosial kontakt

Fjord kommune følgjer nasjonale reglar og råd.
 

Arrangement – reglar

Dei oppdaterte reglane for arrangement finn ein ved å gå inn på dei forskjellige linkane vist til under. Det skjer stadig endringar og arrangement med bruk av koronasertifikat gjev andre føringar enn arrangement utan koronasertifikat. Arrangør har ansvar for å sette seg inn i gjeldande reglement og etterleve dei reglane som er vedteke nasjonalt og lokalt (kommunen har ingen lokale vedtak). Fjord kommune kan hjelpe med å gje generelle råd, men vil ikkje kunne gje ei formell godkjenning. Kommunen har tilsynsmynde saman med Politi, Arbeidstilsynet og Mattilsynet. Det blir gjennomført varsla og uvarsla kontrollar framover.

Definisjon på arrangement finn du ved å følge link

Uteliv og servering
Serveringsstader og arrangement med skjenkebevilling:

  • kan kun servere alkohol ved bordservering, og det skal vere sitteplass til alle gjestane.

Ansvarleg arrangør:
Må ha oversikt over kven som er til stades for å kunne bistå kommunen ved eventuell smittesporing.

  • Gjennomfør ei risikovurdering av arrangementet – verktøy for risikovurdering
  • Gjennomfør kontroll av godt smittevern i samband med eit arrangement - sjekkliste

Sjå dei nasjonale tiltaka for arrangement og samlingar som er gjeldande.

Sjå oversikt over nasjonale tiltak på Regjeringa si side.