Arrangement, samlingar og sosial kontakt

Arrangement, samlingar og sosial kontakt

Hald deg mest muleg heime, og ha minst muleg sosial kontakt. Det er den klare anbefalinga frå nasjonale helsemyndigheiter. Her er dei nasjonale reglane som også gjeld for Fjord:

Sjå dei nasjonale tiltaka for arrangement og samlingar som er gjeldande.

Sjå oversikt over nasjonale tiltak på Regjeringa si side.

 

Du kan ikkje søke Fjord kommune om unntak 

Dei nasjonale smittevernreglene gjeld for alle. Fjord kommune kan innføre strengare tiltak om smittesituasjonen tilseier det, men det har ingen hensikt å søke kommunen om unntak frå dei nasjonale reglane. Sett deg godt inn i råda og reglane fra nasjonale helsemyndigheiter. Kommunen er behjelpeleg om du treng hjelp til å tolke dei.