Varsling frå Fjord kommune

Varsling frå Fjord kommune

Du kan få varsling frå kommunen via telefonen.
Dette gjeld varsel om feiing, brot på vassleiding, stenging av vegar eller andre drift- og vedlikehaldshendingar.

Fjord kommune nyttar Everbridge.eu for å kunne sende SMS til innbyggjarane. 
Dette gjeld varsling om feiing og tilsyn, brot på vassleidning, stenging av vegar eller andre drift- og vedlikehaldshendingar. 
 
Ved SMS-varsel vil avsendar på varselet vere Fjord.  

Har du firmatelefon, registrert deg mot telefonselgarar eller har hemmeleg telefonnummer, kan det vere at du ikkje mottek varsel. 
Sjekk om du er registrert for denne tenesta!  
Du kan gå inn på   https://resident.everbridge.eu/?o=LLLLLIJAz
Du må ha mobiltelefon for å motta pin-kode for å oppdatere din informasjon.