Varsel om oppstart og høyring av planprogram for Røbbervika

Varsel om oppstart og høyring av planprogram for Røbbervika

Det varslast med dette oppstart av arbeid med områdereguleringsplan, og planprogram for Røbbervika Landbasert Oppdrett vert sendt på høyring.

Planområdet omfattar Røbbervika olivinanlegg med omliggande terreng, og planen skal legge opp til eit landbasert oppdrettsanlegg med store delar av anlegget i fjellhallar.

Frist for å kome med merknad til oppstartsvarsel og planprogram er 22.12.20 og sendast til post@fjord.kommune.no


Spørsmål kan rettast til Nordplan AS v/ Heidi Hansen hh@nordplan.no eller 92 85 78 09

Planprogram for Røbbervika Landbasert Oppdrett områdereguleringsplan i Fjord kommune (PDF, 3 MB)