Utlysning – stimuleringstilskott til veterinærdekning

Utlysning – stimuleringstilskott til veterinærdekning

Utlysinga gjeld moglegheit til å søke stimuleringstilskot til veterinærdekning i Fjord kommune 2021 

Føremålet med ordninga

Stimuleringstilskott til kommunale veterinær tenester skal bidra til å sikre tilfredsstillande tilgang på tenester frå dyrehelsepersonell i næringssvake områder.

Kven kan søke?

Veterinærar som arbeider eller bur innanfor Fjord kommune kan søke om stimuleringstilskot.

Søknadsfrist

Søknad om stimuleringstilskot sendes til post@fjord.kommune.no innan 23. februar 2021.

Terje Systad
Landbrukssjef
E-post
Telefon 418 67 922