Utlysing av akvakultursøknad

Utlysing av akvakultursøknad

Hofseth Aqua AS org.nr. 828764292 har levert Akvakultursøknad for laks, aure og regnbogaure auke av areal på lokalitet 37797 Skjortneset II til Møre og Romsdal fylkeskommune.

Det ligg føre dispensasjon frå arealplanen for omsøkt lokalitet. Dispensasjonen vart gitt 10.11.2016 og er gitt for 10 år til 10.11.2026. Lokaliteten har mellombels løyve til 01.10.2023 grunna mellombels vedtak frå Statsforvaltaren gitt 02.07.2020.

Les søknaden her (PDF, 708 kB)

Kommentar og uttale om søknaden kan sendast til post@fjord.kommune.no innan 20.desember.