Utdeling av kulturprisen

Turid Aspehjell fekk overrekt kulturprisen på kommunestyremøtet den 10. februar. 

Du kan lese meir om tildelinga av prisen her

Turid vart møtt med ståande applaus etter overrekkinga. 

Vi gratulerer med velfortent pris.