Strategi og målsetjing for hjorteviltforvaltninga i Fjord kommune 2021-2024 - Høyring

Strategi og målsetjing for hjorteviltforvaltninga i Fjord kommune 2021-2024 - Høyring

Viltutvalet i Fjord kommune vedtok 20.01.2021, i sak 002/21, å leggje forslag til strategi og målsetjing for hjorteviltforvaltninga i kommunen og retningslinjer for bruk av kommunalt viltfond ut til høyring.

Frist for å kome med innspel er sett til 28.02.2021

Forslag til Retningslinjer for bruk av kommunalt viltfond (PDF, 776 kB)

Forslag til Strategi og målsetjing for hjorteviltfrovaltninga i Fjord kommune 2021-2024 (PDF, 838 kB)