Stimuleringstilskot til veterinærdekning

Stimuleringstilskot til veterinærdekning

Utlysinga gjeld moglegheit til å søke stimuleringstilskot til veterinærdekninga i Fjord kommune 2023.

Føremålet med ordninga

Stimuleringstilskot til kommunale veterinærtenester skal bidra til å sikre tilfredsstillande tilgang på tenester frå dyrehelsepersonell i næringssvake områder.

Kven kan søke?

Veterinærar som sikrar tilgang på dyrehelsetenester i kommunen kan søkje om tilskot. Det vil kunne bli stilt krav om vaktdeltaking utanfor ordinær arbeidstid for å motta tilskotet.

Søknadsfrist

Søknad om stimuleringstilskot sendast til post@fjord.kommune.no innan 5. februar 2023.