Spreiing av husdyrgjødsel

Spreiing av husdyrgjødsel

Alle som skal spreie husdyrgjødsel mellom 1. september og 1. oktober utan nedmolding må søkje om løyve til dette. Gjødselspreiing med nedmolding kan skje fram til 1. november. Gjødselspreiing etter 1. november eller på snødekt og frosa mark er ikkje tillatt.