Sommarlesavslutning

Sommarlesavslutning

Grunna korona-situasjonen blir det ikkje Sommarlesavslutning på biblioteket i år, men det vil bli trekt ekstrapremiar blant dei som har delteke i Fjord kommune.

Trekninga vil verte lagt ut på Fjord bibliotek si heimeside og på facebooksidene til biblioteka. Vinnarane vert kontakta. Dei som har premie til gode må hente desse innan onsdag 30. september. Frå tirsdag 8. september kan deltakarar hente diplomane sine på biblioteket.