Søknadsfristar landbruk

Mange av ordningane i landbruket har søknadsfrist 1.mars

- SMIL
- Drenering, om det er lite søknadar på denne ordninga blir søknadane behandla førtløpande gjennom året.
- Tiltak i beiteområde

Produksjonstilskot i landbruket har søknadsfrist 15.mars, teljedato er 1.mars.

Les meir om alle ordningane her