Søknadsfristar landbruk

Søknadsfristar landbruk

Fjord kommune minner om at søknadsfristen 1. mars nærmar seg for følgjande ordningar i landbruket:

Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)

Tilskot til tiltak i beiteområde

Tilskot til drenering av jorbruksjord

Produksjons- og avløysartilskot i landbruket