Fjord kommune

Søknadsfristar for barnehageplass og SFO

Søknadsfristar for barnehageplass og SFO

Vi minner om søknadsfristen for barnehageplass og SFO i Fjord kommune hausten 2023.

Frist for endring av barnehageplass og SFO-plass er 1. mars.
Frist for ny søknad av SFO-plass er 1. mars.
Frist for ny søknad om barnehageplass er 15. mars.

Meir informasjon og søknadsskjema for barnehageplass finn du på Fjord kommune sine heimesider.

Illustrasjonsfoto - Klikk for stort bilete

 

 

 

 

Alle skulane gir tilbod om skulefritidsordning før og etter skuletid for elevar i 1.-4. klasse, og til elevar med særsklilte behov i 1.-7- klasse.

12 timar gratis SFO for elevar på 1. trinn

I statsbudsjettet for 2022 blei det vedteke at alle barn som startar i 1. klasse har rett til 12 timar gratis kjernetid på SFO frå og med skuleåret 2022 - 2023.

Meir informasjon og søknadsskjema for SFO-plass finn du på Fjord kommune sine heimesider.