Søknad om plass SFO

Søknad om plass SFO

Alle skulane gir tilbod om skulefritidsordning før og etter skuletid for elevar i 1.-4. klasse, og til elevar med særskilte behov i 1.-7- klasse. Søknadsfristen er 1. mars.

Elektronisk søknadsskjema

Les meir om SFO-tilbodet her