Skjenkereglar - korona

Skjenkereglar - korona

Fjord kommune følgjer dei nasjonale skjenkereglane som er gjeldande frå 21. januar.

Serveringsstader som har skjenkeløyve 

  • kan berre servere alkohol:
    • ved bordservering, og det skal vere seteplassar til alle gjestar
    • til dei som får servert mat.
  • skal ikkje sleppe inn gjestar etter kl. 22.00.
  • skal ikkje servere alkohol etter kl. 24.00.
  • skal sjå til at alkhol ikkje blir konsumert etter kl. 00.30.

Serveringslova ligg til grunn for kva som er meint med å servere mat:

  • forholda må ligge til rette for å ete på staden.
  • sal av kioskvarer, baguettar, bollar mv er ikkje tilstrekkeleg.

Les meir på Helsedirektoratet sine sider.

Sjå oversikt over nasjonale tiltak frå 20. januar.