Sjakktreff i Stordal

Det blir sjakktreff på biblioteket i Stordal onsdag 2. februar kl. 14.15.
Sjakktreff er eit arrangement både  både barn og vaksne. Nedre aldersgrense er 4. klasse.

Vi er så heldige at vi har fått ein frivillig medhjelpar som har greie på dette med sjakk, så om nokon er heilt blank på området kan sjakktreffet vere eit godt høve til å kome i gang. Vi legg opp til å arrangere sjakktreff to gongar i månaden.

Vel møtt!