Sjå Syltetorget i Valldal !

Sjå Syltetorget i Valldal !

Tettstadutviklingsprosjektet
No er planane for realisering av Syltetorget i Valldal etter tettstadanalyse, folkemøte, workshop, utviklingsplan og skisseprosjekt snart klar for anbodsutlysing, og tiltaka er no teikna opp på asfalten i Valldal slik at du kan sjå om lag korleis tiltaka vil bli plassert ut i terrenget.

Sjå oversiktskartet og samanlikn med strekane på torget for å sjå kvar leikeplassen, parken, parkeringa, trebrygga og gangvegen kjem! Tettstadprosjektet er eit felles løft mellom lokalt næringsliv, innbyggarar, kommunen og Fylkeskommunen. Fjord kommune har løyvd midlar til prosjektet, men for å få realisert tiltaka er ein heilt avhengig av at søknad om støtte hos Fylkeskommunen og at næringslivet greier å finansiere sin del.

Snitt C & D (PDF, 3 MB)
L10-2 Graveplan (PDF, 8 MB)
L50-1 Leikeplass (PDF, 7 MB)
Parkeringsplassar (JPEG, 4 MB)
Parken planteikning (PNG, 512 kB)
Grønt parkområde (JPEG, 6 MB)
Leikeplass (JPEG, 843 kB)
Grøntområde og gangveg (JPG, 5 MB)
Grøntområde og leikeplass (JPG, 4 MB)