Sending frå kommunestyremøtet

Det er møte i kommunestyret torsdag 21. mars kl. 1730. Møtet vert sendt direkte på nettet. 

Link til sendinga

Sjå saklista her