Sending frå kommunestyremøtet

Sending frå kommunestyremøtet

 Kommunestyret 12.05. kl. 1700 vert streama.

 

Link til sendinga finn du her

Saklista finn du her