Reglar og råd for sommaren

Reglar og råd for sommaren

Klikk for stort bileteSommar i fjordlandet KLS Fjord kommune vil minne innbyggarar, næringsliv og tilreisande om at vi framleis er i ein situasjon der nasjonale tiltak er gjeldande også i vår kommune. Følg reglar og råd så vert sommaren bra og vi unngår ny smitte.

Oversikt over nasjonale tiltak som gjeld korona (PDF, 399 kB)

Meir informasjon om dei nasjonale tiltaka finn du på regjeringa si side.


Hugs det som er aller viktigast for å hindre smitte:

  • Hald avstand
  • Hald deg heime om du er sjuk
  • Begrens kor mange personar du er i kontakt med
     

God sommar!