Redusert kapasitet på legekontora i sommar

Redusert kapasitet på legekontora i sommar

På grunn av ferieavvikling vil det vere redusert legekapasitet i vekene fram til 23. august. Dette gjer at det ikkje vil vere rom for fleire problemstillingar i kvar konsultasjon.

Det vil vere lite legetimar tilgjengeleg i denne perioden.

Ferieoversikt

Stordal legekontor
Michael Aasen, veke 29 - 31
LiS1 Mohamad Hasan, veke 27 - 29
 

Valldal legekontor
Malene Vinsnesbakk, veke 25 - 28
Marianne Skuseth, veke 29 - 33
Såmund Botnen, veke 29 - 33