Redusert kapasitet legekontoret i Valldal

Redusert kapasitet legekontoret i Valldal

Det er redusert bemanning av helsesekretærar. Dette inneber at det kan bli ein del venting både på telefon og i skranken denne veka.