Politikontakt

Politikontakt

Politikontakta er det daglege kontaktleddet med kommunane, og er rådgjevar innan kriminalitetsførebyggande arbeid. Øyvind Verpeide, tenestestadsleiar ved Haram lensmannskontor, er Fjord sin politikontakt.

Øyvind vil vere fysisk til stades i Fjord kommune med jamne mellomrom for å svare på alle typar spørsmål.

Han kan treffast på kommunehuset i Stordal 07.09. kl. 09-12.

Ønskjer du å avtale tid for samtale med han i forkant, kan du ringe 02800, og be om å få snakke med Øyvind Verpeide.

Sjå plan for treffstad i Fjord kommune i 2021.