Parkeringsplassane på Linge ferjekai blir midlertidig fjerna

Parkeringsplassane på Linge ferjekai blir midlertidig fjerna

MR Fylke Møre og Romsdal fylkeskommune treng betre plass på oppstillingsplassen til Linge ferjekai. Parkeringsplassen langs fylkesvegen blir fjerna for å få større areal for ferjekaiområdet

I samband med sprengingsarbeid blir alle parkeringsplassane fjerna i ein periode.

Parkeringsplassane blir stengt og arbeidet startar måndag 11. april.

Les meir på nettsidene til Møre og Romsdal fylkeskommune.