Parkering på Overøye

Parkering på Overøye

Du kan no kjøpe årskort på parkering ved Arena Overøye gjennom vår parkeringsleverandør Parkly.

Les meir om parkeringsløysinga her.

Årskort kostar 550 kr, og vil vere gyldig frå 1. januar 2022.

Her finn du brukarrettleiing på korleis du kjøper årskort, og registrerer dine køyretøy.