Oppheving av kokevarsel Valldal vassverk - oppdatering 02.07

Oppheving av kokevarsel Valldal vassverk - oppdatering 02.07

Kommunen har siste veka teke fleire vassprøver.
Basert på resultata av desse blir kokevarselet oppheva også for abonnentar i Geilane, Gamlebøvegen, Lingåsen, Hestekleiva, Nerås og delar av Gamle Åsevegen.

Kart (PDF, 954 kB)