Nytt varslingsanlegg

 På Valldal sjukeheim er dei i ferd med å ta i bruk nytt varslingssystem.

Det er Atea som leverer anlegget, og det har vore god opplæring før systemet vart sett i drift. 

Dette vil bli ei forbetring for brukarane, og er starten på eit arbeid med å få meir velferdsteknologi inn i tenestene.