Meld om feil

Meld om feil

No har vi på plass ei digital løysing der du kan gi tilbakemeldingar, og melde frå om du opplever feil eller manglar ved dei tekniske tenestene våre .

Du kan melde inn saker her

Eventuelle beskrivelsar og informasjon om deg sjølv vil ikkje vere synleg på internett. Det er kun tilgjengeleg for den som behandlar meldinga di.

Akutte situasjonar på kveld og helg skal handterast av Vakttelefonen som før.