Ledig vikariat som helsesjukepleiar

Ledig vikariat som helsesjukepleiar

Fjord kommune har i dag 3 helsesjukepleiarar + ei jordmor og er lokalisert på helsehuset i Valldal og Stordal. Hovudarbeidsstaden blir i Valldal, men ein må forvente å arbeide noko i Stordal. Det er ledig 60% vikariat med snarleg tiltreding. Vikariatet kan forlengast. 

Les utlysingsteksten her

Søk på stillinga her