Landbrukskontoret i Fjord kommune

Landbrukskontoret i Fjord kommune

Treng du hjelp til å søkje om tilskot ?
Landbrukskontoret blir å treffe på rådhuset i Valldal kvar torsdag i oktober, dei  andre dagane i veka er vi som vanleg på kommunehuset  i Stordal.

Treng du hjelp og rådgjeving i samband med søknad om Produksjonstilskot i landbruket og Regionalt miljøprogram kan du treffe oss på rådhuset i Valldal, ring å avtal tid på førehand. 

Søknadsfristen er 15.oktober, trekk på kr 1000 pr virkedag om søknaden er levert etter søknadsfristen.

Lever søknaden i god tid, ikkje vent til siste dagen.

Les meir om produksjonstilskot her

Les meir om Regionalt miljøprogram  her

Monika Høydal Lingaas
Konsulent
E-post
Telefon 70 25 88 06