Kvotefri avskyting av hjortekalv

Kvotefri avskyting av hjortekalv

Torsdag 8. september vart det helde møte i viltnemnda, der kvotefri avskyting av hjortekalv var oppe til diskusjon. Det vart i møte med viltnemnda vedtatt at alle vald i Fjord kommune skulle få kvotefri avskyting.

For meir informasjon om ordninga, sjå lenke med spørsmål og svar frå Miljødirektoratet på hjortevilt.no

Terje Systad
Landbrukssjef
E-post
Telefon 418 67 922