Kvotefri avskyting av hjortekalv

Fjord kommune har fått dispensasjon til kvotefri avskyting av hjortekalv. Kvotefri avskyting skal gjelde namngjevne vald.
Før eit vald kan få kvotefri avskyting på hjortekalv må det gjerast vedtak om det i viltnemnda.

 

Vi håpar å få til eit møte i viltnemnda om saka snarast, men inntil vidare må ein forhalde seg til bestandsplan eller tildelte løyver.