Koronavaksine 4. dose

Koronavaksine 4. dose

 Fjord kommune tilbyr ny vaksinedose til aktuelle målgrupper.

 • Alle over 65 år
 • Personar i aldersgruppa 18-64 år med underliggande risiko for alvorleg sjukdomsforløp*. Dokumentasjon må visast på vaksinestasjonen.
 • Personar i aldersgruppa 12-17 år med alvorleg grunnsjukdom*. Dokumentasjon må visast på vaksinestasjonen.
 • Gravide

Frå veke 37 er det den oppdaterte vaksinen Comirnaty Original/Omicron BA.1 som blir brukt til oppfriskningsdose.

Det må vere 4 månadar sidan forrige vaksinedose. Dersom du har hatt korona må du vente med vaksine til minst 3 veker etter at du blei frisk. Det er anbefalt å vente 3-4 månadar etter ein har hatt korona for å få bedre effekt av vaksina.

Det må gå minst ei veke mellom influensavaksinering og koronavaksinering.

Alle over 65 år blir oppringt med tilbod om vaksinering. Vi opplever innimellom at folk ikkje tek telefonen då oppringinga kjem frå ukjent nummer. Viss du ikkje har fått telefon innan oktober, ta kontakt med sentralbordet, tlf. 418 67 800. 
Er du i øvrig risikogruppe og ønskjer vaksine - ta kontakt med servicetorget, tlf. 418 67 800.

Ønsker du å vaksinere deg med dose 1, 2 eller 3 kan du også ta kontakt.

Les meir om koronavaksine her:
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/

Koronavaksinering ulike språk?
https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-pa-1-2-3/

*Risikogrupper:

Personar i aldersgruppa 18-64 år med følgande sjukdomar/helsetilstand vurderar ein til å ha ein auka risiko for alvorleg sjukdomsforløp av covid-19:

 • organtransplanterte
 • alvorlig og moderat immunsvikt
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • demens
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.

Personar i aldersgruppa 12-17 år med følgande sjukdomar/helsetilstand vurderar ein til å ha ein auka risiko for alvorleg sjukdomsforløp av covid-19:

 • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.)
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.