Koronainformasjon

Koronainformasjon

Klikk for stort bileteFjord kommune har ingen lokale forskrifter og følger dei nasjonale føringane.

Fjord kommune viser til løpande endringar som gjeld plan for gjenopning av Norge.

Vi er i trinn 3 i planen for gradvis gjenopning. Det blir enkelte justeringar frå 8. juli.
Trinn 4 i gjenopningsplanen vert utsett til slutten av juli eller starten av august.

Viktige forkusområde er:

  • Avstand til andre enn eigen husstand
  • Diverse krav for gjennomføring og deltaking av arrangement privat og offentleg
  • Reiseråd i inn- og utland.
  • Hald deg oppdatert på reglar i den kommunen du oppheld deg i
  • Næringslivet må innrette seg til ei kvar tid gjeldande regler
  • HALD DEG HEIME OM DU ER SJUK OG BESTILL TEST HER

Planen for gradvis gjenopning finn du på regjeringa si side.

NB! Tiltak og føringar lokalt, regionalt og/eller nasjonalt kan endrast frå dag til dag. Hald deg oppdatert!