Kompensasjonsordning til kultur, frivilligheit og idrett

Kompensasjonsordning til kultur, frivilligheit og idrett

Regjeringa har lagt fram ei kompensasjonsordning for kulturlivet. Ordninga er meint å kompensere for bortfall av inntekter frå billettsal og deltakaravgifter, samt meirutgifter som følge av at arrangement må avlysast eller utsettast på grunn av koronaviruset. 

Les meir på Regjeringa sine sider.