Kompenasjonsordningar for frivillige lag og organisasjonar

Kompenasjonsordningar for frivillige lag og organisasjonar

I 2021 skal Lotteri- og stiftelsestilsynet fordele 1,8 milliardar kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar. I tillegg kan frivillige lag og organisasjonar no søkje om tilskot for arrangement eller aktivitetar som er påverka avcovid-1 9 pandemien.

Informasjon om koronaordning for arrangement og aktivitet, samt mva-kompensasjonsordninga (PDF, 228 kB)