Kom med innspel til næringsplan

Kom med innspel til næringsplan

Fjord kommune har over tid arbeidt med strategisk næringsplan for kommunen. Arbeidet har gått føre seg heilt tilbake til samanslåingsprosessen mellom dei gamle kommunane

Mange innspel frå ulike aktørar har gitt eit godt grunnlag for dit ein er komen i dag. I det også at ein har nytta ressursane som ligg i Fjordhagen og Vekst i Stordal.

Nyleg vart det arrangert eit møte i Stordalshallen, der temaet var Fjord kommune og framtidig næringsutvikling.

som pr no er grunnlaget og arbeidsdokumentet for strategisk næringsplan for Fjord kommune. I møtet kom det mange innspel til utkastet og i tråd med det som vart sagt der, opnar ein no for innspel i etterkant av møtet. Samstundes er det viktig å presisere at ein fritt kan kome med sine tankar rundt temaet. Ref også siste overskrifta i dokumentet «Kva manglar». Alle som ynskjer det kan kome med innspel.

Forslag vert sendt til Fjord kommune v/Charles Tøsse seinast måndag 26.oktober på epost: charles.tosse@fjord.kommune.no