Kjære bygdefolk i Tafjord !

Kjære bygdefolk i Tafjord !

Presentasjon av forprosjekt Opplev Tafjord.
 
Fjordhagen AS har sidan i fjor haust jobba med å få finansiering til eit forprosjekt for utvikling av fleire destinasjonsaktivitetar i Tafjord med ein berekraftig forretningsmodell.
Du blir invitert til møte !