Kampanje med gratis bustadtomter

Kampanje med gratis bustadtomter

Klikk for stort bileteEr du leiting etter ei bustadtomt? Fjord kommune har bestemt at 12 av tomtene i seks kommunale bustadfelt skal gis bort gratis til dei som fyrst bestemmer seg for å byggje på tomtene. Kampanjen varer ut 2021.

Det er gratis tomter i bygdene Dyrkorn, Stordal og Valldal, med høvesvis 2, 6 og 4 tomter. I tillegg har kommunen ledige tomter som seljast til ein fastpris på 50 kr pr. kvadratmeter i alle bygdene

Sjå her for meir informasjon om tomtene, vilkår og søknadsprosess

Emma Kuskemoen
Kommuneplanleggar
E-post
Telefon 418 67 925